Ekonomi ve Finans Tezli Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Akademik Kadro

Akademik Kadro

Nazlı Toraganlı
Doktor Öğretim Üyesi (Program Koordinatörü)

Nazlı Toraganlı, 2014 yılından itibaren MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2011-2014 yılları arasında TEB-BNP Paribas’da Türkiye ve Körfez Ülkelerinden sorumlu ekonomist pozisyonunda görev yapmıştır. 

Lisans derecesini 2003 yılında Bogaziçi Üniversitesi’nden alan Yrd. Doç. Dr. Nazlı Toraganlı, yüksek lisans ve doktora derecelerini Amerika'da Yale Universitesi ve City University of New York’ da 2005 ve 2012 yıllarında tamamlamıştır.

Araştırma Alanları: Uluslarası Ticaret, Uluslararası Finans, Uygulamalı Ekonometri
E-posta: nazli.toraganli@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3715

 

Erdem Kılıç
Doçent

Erdem Kılıç Lisans (2002) ve Yüksek Lisans (2005) derecelerini Goethe Üniversitesi Frankfurt, Almanya, Ekonomi Bölümünden, Doktora derecesini Yeditepe Üniversitesi, 2011, Finansal Ekonomi alanından aldı. 2011-2012 yıllarında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uygulamalı Matematik Enstitüsünde Doktora Sonrası Araştırmacı olarak bulundu. Bu esnada, Portföy Optimizasyonunda Stokastik Hibrid Sistemler ve Finansal Bulaşma Etkisinin Uluslararası Aktarım Mekanizmaları üzerine çalıştı. 2010 ve 2013 yılları arasında İstanbul’da çeşitli üniversitelerin Ekonomi Bölümlerinde Öğretim Görevlisi olarak ders vermiştir. 2014 yılından beri, MEF Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyeliği yapan Erdem Kılıç, 2018 yılından itibaren Doçent olarak görev yapmaktadır. Başlıca araştırma alanları arasında Finansal Ekonometri, Stokastik Finansal Modeller ve Makroekonometrik Modeller yer almaktadır. Şu anda ilgilendiği araştırma konuları Varlık Fiyatlama Modelleri ve Enerji Piyasaları olarak sayılabilir. 

Araştırma Alanları: Finansal Ekonomi, Ekonometri, Makroekonomi
E-posta: erdem.kilic@mef.edu.tr
Tel: +90 212 395 3670

 

Deniz Nebioğlu
Doktor Öğretim Üyesi

Deniz Nebioğlu doktora derecesini 2017 yılında Belçika Louvain Katolik Universitesi’nden (UCL) almıştır. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamıştır.
 
Başlıca çalışma alanları makroiktisat ve davranışsal/deneysel iktisattır. Temel olarak ilgilendiği araştırma alanları iş çevrimleri ve para politikası tasarımıdır. Ek olarak, makroekonomik modellerin davranışsal temellerini deneysel yöntemlerle test etmeyi amaçlayan yeni gelişmekte olan yazına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Araştırma gündeminin nihai amacı insan davranışındaki sistematiklere dayalı temelleri olan makro-ekonomik modeller geliştirerek bilgiye dayalı politika yapımına katkıda bulunmaktır.  
 
Araştırma Alanları: Makroekonomi, DSGE modellemesi, Deneysel İktisat, Davranışsal İktisat

  

Altuğ Dayıoğlu

Kariyerine 2000 yılında Hazine Müsteşarlığı’nda başlamış olan Altuğ Dayıoğlu, bu kurumdaki görevi süresince küresel sermaye piyasalarında Eurobond ihraçları ve Dünya Bankası gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarca sağlanan kredi ve hibelerin verildiği projelerin takibi ve finansmanı konularında çalışmıştır.  2005 yılında özel sektöre geçerek sırasıyla İş Portföy Yönetimi, TEB Portföy Yönetimi, Odeabank ve Ata Portföy Yönetimi gibi kurumlarda ağırlıklı olarak fon ve varlık yönetimi alanlarında çalışmış olan Dayıoğlu, finansal ürünler ve piyasalar konularında önemli tecrübeler edinmiş ve Türkiye’de sermaye piyasalarının son 15 yıllık gelişim döneminde ürün geliştirmeden, risk yönetimine, satış pazarlamadan, finansal teknolojilere kadar uzanan geniş bir yelpazede farklı sorumluluklar üstlenmiştir. 2018 yılında Türkiye’nin en köklü yatırım kuruluşlarından ÜNLÜ & Co firmasına geçtikten sonra ÜNLÜ Portföy Yönetimi’nde CEO ve CIO görevlerine atanmış olup halen kariyerini bu kurumda sürdürmektedir. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olan Dayıoğlu, 2003 yılında FCO tarafından fonlanan Chevening Bursu ile Durham University Business School’da Finans ve Yatırım alanında yaptığı yüksek lisans (Msc.) programını Üstün Başarı (Distinction) derecesi ile bitirmiştir.  2016 yılında ise Warwick Business School’dan MBA derecesi almıştır. ABD kökenli Global Risk Profesyonelleri Birliği (GARP) tarafından verilen Financial Risk Manager (FRM) sertifikası ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri için verilen ileri seviye (düzey 3) ve türev ürün lisansları sahibidir. Para ve sermaye piyasaları, basit ve karmaşık yatırım ürünleri (hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve türev ürünler) ve portföy yönetimine ek olarak girişim sermayesi (private equity & venture capital), strateji ve liderlik alanlarına da incelemelerde ve çalışmalarda bulunmaktadır.

 

Güzhan Gülay

Güzhan Gülay Borsa İstanbul Pay Piyasası Direktörlüğünde Ürün Geliştirme Servisi Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Borsa İstanbul öncesinde Ziraat Bankası’nda Borçlanma Araçları ve Para Piyasalarında Dealer olarak çalışmıştır. Halihazırda Borsa İstanbul’un “teknolojiyle dönüşüm” programında da aktif görev yapmaktadır. Proje sürecinde dizayn, konfigürasyon, test, regülasyon ve canlıya geçiş aktivitelerinde önemli görevler üstlenmiştir. Bu proje öncesinde Borsa İstanbul’da Kamuyu Aydınlatma Projesi, Teknik Healthcheck, İşlem Öncesi Risk Yönetimi ve Likiditenin Geliştirilmesi Projelerinde önemli pozisyonlarda aktif rol almıştır. Borsa İstanbul İşlem Salonlarında uzun yıllar yöneticilik yapan Gülay’ın halen yürüttüğü aktif görevler arasında Pay Piyasaları Test Yöneticiliği, Borsa İstanbul Alım-Satım Sistemi BISTECH Veritabanı Yöneticiliği ve Pay Piyasası İşlem Öncesi, İşlem Sırası ve İşlem Sonrası Risk Yönetimi Yöneticiliği yer almaktadır.  

Dr. Gülay Marmara Üniversitesinde 2007 ile 2009 yılları arasında öğretim görevlisi olarak, İngiltere Londra’da bulunan City Üniversitesi CASS Business School’da ise 2009-2010 yılları arasında ziyaretçi öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Verdiği dersler ve araştırmaları genel olarak finansal piyasalar, kurumlar ve araçlar ile menkul kıymet fiyatlamaları, piyasa mikro yapısı, davranışsal finans ve bankacılıktır üzerine yoğunlaşmıştır. Finans ve Sermaye Piyasaları üzerine çeşitli hakemli uluslararası ve yerel dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Yine birçok yerel ve uluslararası konferanslarda çeşitli konularda çalışmaları ile ilgili sunumlar yapmış ve birçok makaleye tartışmacı olarak katkıda bulunmuştur. Borsa İstanbul Dergisinde uzun yıllar editör olarak görev yapan Dr. Gülay, 2013 yılından bu yana Borsa Çalışanları Derneği BORÇAD Başkanlığını yürütmektedir. Bu görevinin yanısıra son yıllarda birçok dernek ve yardım kuruluşunda çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır.  

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünde tamamlayan Dr. Gülay, yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Bölümünde tamamlamış, doktora sonrası çalışmalarını ise İngiltere Londra’da bulunan City Üniversitesinde yapmıştır. 

 

Barış Soybilgen
Doktor Öğretim Üyesi

Barış Soybilgen İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi müdür yardımcısıdır. Zaman serileri analizi, ekonomik tahmin ve makine öğrenmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yüksek lisansını Konstanz Üniversitesi’nde ve doktorasını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

E-posta: soybilgenb@mef.edu.tr

 

Erdem Bağcı
Doktor Öğretim Üyesi

Yakındoğu Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun olduktan sonra Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde iktisat anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini Tamamladı. Halk Bankası’nda kısa bir süre çalıştıktan sonra, Deha Eğitim Kurumları’nda 20.000’in üzerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin yetiştirilmesinde eğitmenlik ve yöneticilik yapmıştır. 2016 yılından beri, MEF Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü ile Ekonomi ve Finans yüksek lisans bölümlerinde öğretim üyesi olarak yarı zamanlı ders vermektedir.

Hakan Avdan
Doktor

Hakan Avdan 20 yılı aşkın süredir finans alanında,  yatırım ve sermaye piyasalarında üst düzey yönetici olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanları, yabancı yatırımcıların hisse senedi işlemleri, forex işlemleri, kurumsal finansmandır. New York’ta stockbroker olarak başlayan kariyerine Türkiye’nin önde gelen aracı kurumlarında devam etmiştir. Borsada çok sayıda şirketin halka arzını gerçekleştirmenin yanında, fon yönetimi alanında tecrübe sahibidir. Ayrıca, Avrupa Birliği projelerinde görev almıştır. Kurulduğu yıl olan 2012’den itibaren Invest AZ Yatırım Menkul Değerler şirketinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi, Mart 2018’den beri ise Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu üyesi olarak bulunmaktadır.
Hakan Avdan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitiminin ardından, New York Adelphi Üniversitesi’nden MBA derecesi ve Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nden Doktora derecelerini almıştır. 
Akademik çalışma alanında, farklı üniversitelerde; İşletme Ekonomisi, Para ve Bankacılık, Bankacılık ve Finansal Kurumlar, Sermaye Piyasaları Hukuku, Yatırım Araçları ve Yatırım Stratejileri alanlarında dersler vermektedir.


 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x